Mga Guni-guni ng Asong Kalye

GAGO K BA? WALA PANG TRUCK NG BASURA.

Poster, write up, at ilang sample photos sa unang photo exhibit. Isang buwan pa po nakasabit yung mga litrato sa bookay-ukay. Dalawin niyo po. Maraming Salamat!

  • 5 August 2013
  • 5